Швейцария

Елизабет Кюблер-Рос

Психиатърът Елизабет Кюблер-Рос написа книгата „За смъртта и умирането“, в която очерта петте етапа, през които преминават терминално болни пациенти.

Прочетете Повече